SBP-Program

f

tw

in

Dividing of similar monomials

How to divide similar monomials?

Examples of dividing of similar monomials

Example of dividing of similar monomials.

Divide the monomials

16k / (2k)

Solution.

16k / (2k) =
(16 / 2) * (k / k) =
(8) * (1) =
8

The answer: 8.

Example of dividing of similar monomials.

Divide the following monomials

44.2m3 / (2m3)

Solution.

44.2m3 / (2m3) =
(44.2 / 2) * (m3 / m3) =
(22.1) * (1) =
22.1

The answer: 22.1.

Example of dividing of similar monomials.

Dividing similar monomials

6gh / (3.2gh)

Solution.

6gh / (3.2gh) =
(6 / 3.2) * (gh / gh) =
(1,875) * (1) =
1,875

The answer: 1,875

Example of dividing of similar monomials.

Divide the following monomials

(-42z25 / (2z25)) / (-21)

Solution.

(-42z25 / (2z25)) / (-21) =
((-42 /2) * (z25 / z25)) / (-21) =
((-21) * (1)) / (-21) =
-21 / (-21) = 1

The answer: 1.