SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Brøk i potens

Brøker i potens.

Brøk opphøyd i potens

Eksempel:

(1/2)3 =
13/23 =
1/8

En negativ brøk opphøyd i potens. Eksempel:

(-1/2)3 =
(-1)3/23 =
-1/8

Potensregning med samme grunntall

Eksempel:

(1/5)2 * (1/5)3 =
(1/5)2 + 3 =
(1/5)5 = 1/55

Potensregning med ulike grunntall

Eksempel:

(1/3)2 * (1/5)2 =
(1/3 * 1/5)2 =
(1/15)2 =1/152

Brøk i potens multiplisert med en potens

Eksempel:

(1/3)2 * 33 =
1/32 * 33 =
33/32 =
33 - 2 =
31 = 3

Produkt av to brøker

Eksempel:

24/35 * (3/2)5 =
24/35 * 35/25 =
24/25 * 35/35 =
24 - 5 * 35 - 5 =
2-1 * 30 =
1/2 * 1 = 1/2

Svaret:

24/35 * (3/2)5 = 1/2

Brøk opphøyd i negativ potens

Eksempel:

(1/2)-3 =
1 : (1/2)3 =
1 : 13/23 =
1 : 1/23 =
1 * 23/1 =
23 = 8