SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Definisjon av deleligheten i matte

Hva er deleligheten i matte? Hva er meningen med deleligheten i matte?

Definer deleligheten i matte

Definisjonen av deleligheten i matematikk:

Gitt et heltall a og et heltall b.
a er delelig med b hvis det er et heltall k, slik at b * k = a.

a : b = k

k er et heltall.

Det er sagt at

b er en divisor av a

a er delelig med b

Eksempler på deleligheten

4 eksempler på deleligheten.

Eksempel på deleligheten.

8 : 4 = 2
4 * 2 = 8

Kvotienten 2 er et heltall. Derfor sier vi at heltallet 8 kan deles på fire.

4 er en divisor av åtte.

Eksempel på deleligheten.

10 : 4 = 2,5

Kvotienten 2,5 er ikke et heltall. Derfor sier vi at heltallet 10 er ikke delelig med fire.

4 er ikke en divisor av 10.

Eksempel på deleligheten.

22 : 11 = 2

Kvotienten 2 er et heltall. Derfor sier vi at heltallet 22 kan deles på 11.

11 er en divisor av 22.

Eksempel på deleligheten.

150 : 25 = 6

Kvotienten 6 er et heltall. Derfor sier vi at heltallet 150 kan deles på 25.

25 er en divisor av 150.