SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Eksempler på deleligheten av negative tall

Eksempler på deleligheten hvis tallene er negative.

Enkle eksempler på deleligheten av negative tall

Eksempel 1.

-4 : 2 = -2

-2 er et heltall, slik at

-2 * 2 = -4

Derfor sier vi at heltallet -4 er delelig med to.

Se Definisjon av deleligheten i matematikk.

Eksempel 2.

16 : (-2) = -8

-8 er et helt tall, slik at

-8 * 2 = -16

Derfor sier vi at heltallet 16 kan deles på -2.

Eksempel 3.

-26 : 2 = -13

-13 er et helt tall, slik at

-13 * 2 = -26

Derfor sier vi at heltallet -26 er delelig med to.

Eksempel 4.

-453 : 3 = -151

-151 er et helt tall.

Derfor sier vi at heltallet -453 er delelig med tre.

Eksempel 5.

-35 : 4 = -8,75

-8,75 er ikke et heltall.

Derfor sier vi at heltallet -35 er ikke delelig med fire.