SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Eksempler på deleligheten av tall

Hvordan finne delelig tall?

Enkle eksempler på deleligheten

Eksempel 1.

4 : 2 = 2

2 er et heltall, slik at

2 * 2 = 4

Derfor sier vi at heltallet 4 kan deles på to.

Se Definisjon av deleligheten i matematikk.

Eksempel 2.

12 : 3 = 4

4 er et helt tall, slik at

3 * 4 = 12

Derfor sier vi at heltallet 12 kan deles på tre.

Eksempel 3.

45 : 9 = 5

5 er et heltall, slik at

5 * 9 = 45

Derfor sier vi at heltallet 45 kan deles på ni.

Eksempel 4.

45 : 2 = 22,5

22,5 er ikke et heltall.

Derfor sier vi at heltallet 45 er ikke delelig med to.

Eksempel 5.

100 : 5 = 20

20 er et helt tall, slik at

20 * 5 = 100

Derfor sier vi at heltallet 100 er delelig med 5.