SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Deling med store tall

Hvordan dele store tall?

Vi skal se på et eksempel på deling med store tall.

Eksempel.

Regn ut

304 : 19

Vi tar det første sifferet i dividenden 304. Det er 3.

Tallet 3 er mindre enn divisoren 19.

Vi tar de to første siffer i dividenden 304. Det er 30.

Tallet 30 er større enn 19.

Divisoren 19 går 1 gange i det tallet 30.

Vi skriver 1 etter likhetstegnet.

Divisoren 19 multiplisert med 1 er 19. Vi skriver det resultatet 19 under 30, trekker 19 fra 30 og får 11:

304 : 19 = 1
19
11

Det tallet 11 er mindre enn divisoren 19.

Vi flytter ned 4 (det siste sifferet i dividenden 304):

304 : 19 = 1
19
114

Tallet 114 er større enn divisoren 19.

Divisoren 19 går 6 gange i det tallet 114.

Vi skriver 6 på svarplassen etter 1.

Divisoren 19 multiplisert med 6 er 114.

Vi skriver det resultatet 114 under 114, trekker 114 fra 114 og får 0:

304 : 19 = 16
19
114
114
  0

Regnestykket er løst.

Svaret er

304 : 19 = 16