SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Hvordan dividere store tall?

Vi skal se på et eksempel på hvordan dividere med store tall.

Eksempel.

Det er et regnestykke

9936 : 27

Hvordan dividere 9936 med 27?

Vi tar tallet 9. Det er det første sifferet i dividenden 9936.

Det tallet 9 er mindre enn divisoren 27.

Vi tar tallet 99. Det er de to første sifrene i dividenden 9936.

Divisoren 27 går 3 ganger i tallet 99.

Vi skriver 3 etter likhetstegnet.

3 multiplisert med 27 er 81. Vi skriver det resultatet 81 under 99, trekker 81 fra 99 og får 18:

9936 : 27 = 3
81
18

Det tallet 18 er mindre enn divisoren 27.

Vi flytter ned 3 (det tredje sifferet i dividenden 9936):

9936 : 27 = 3
81
183

Divisoren 27 går 6 ganger i tallet 183.

Vi skriver 6 på svarplassen etter 3.

27 multiplisert med 6 er 162. Vi skriver det 162 under 183, trekker 162 fra 183 og får 21:

9936 : 27 = 36
81
183
162
 21

Det tallet 21 er mindre enn divisoren 27.

Vi flytter ned 6 (det siste sifferet i dividenden 9936):

9936 : 27 = 36
81
183
162
 216

Divisoren 27 går 8 ganger i tallet 216.

Vi skriver 8 på svarplassen etter 36.

27 multiplisert med 8 er 216. Vi skriver det resultatet 216 under 216, trekker 216 fra 216 og får 0:

9936 : 27 = 368
81
183
162
 216
 216
   0

Regnestykket er løst.

Svaret blir

9936 : 27 = 368