SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Divisjon i matte

Divisjon i matematikk

Hva er divisjon i matematikk? Divisjon er en matematisk operasjon.

Vi skriver

a : b = c

a kalles dividend,

b kalles divisor og

c kalles kvotient.

Eksempel på divisjon

Eksempel på divisjon:

8 : 4 = 2

Dette uttrykket leses "åtte dividert med fire er lik to" eller "åtte delt på fire er lik to".

Hva betyr divisjon?

Hva betyr divisjon? Når vi dividerer, finner vi et tall som kalles kvotient.

Kvotient multiplisert med divisor gir dividend.

Altså

a : b = c
hvis
c * b = a

Eksempel på divisjon

8 : 4 = 2
fordi
2 * 4 = 8

Eksempel på divisjon

80 : 40 = 20
fordi
20 * 40 = 80

Dividere med 0

Vi kan ikke dividere med 0.

Hvorfor?

Vi skal se på eksemplet:

8 : 0 = ?

Når vi dividerer, finner vi et tall som kalles kvotient. Kvotienten multiplisert med divisor gir dividend:

0 * et tall = 0

Altså, vi kan ikke finne en kvotient her.

Divisjon med null er udefinert.

Divisjon 0 med 0

Divisjon 0 med 0 er ikke definert.

Divisjon 0 med et tall

Eksempel på divisjon

0 : 5 = 0
0 : 125 = 0
0 : (-12) = 0

Når vi dividerer 0 med et tall ≠ 0, er det alltid lik null.