SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Divisjon med store tall

Enkelt eksempel på divisjon med store tall

Enkelt eksempel på divisjon med store tall.

Vi skal dividere 705 med 3:

705 : 3

Divisoren 3 går 2 ganger i tallet 7.

Vi skriver 2 etter likhetstegnet.

3 multiplisert med 2 er 6. Vi skriver det resultatet 6 under 7 og trekker 6 fra 7:

705 : 3 = 2
6
1

Det resultatet 1 er mindre enn divisoren 3.

Vi flytter ned 0 (det andre sifferet i dividenden 705):

705 : 3 = 2
6
10

Divisoren 3 går 3 ganger i tallet 10. 3 multiplisert med 3 er 9.

Vi skriver 3 på svarplassen etter 2 og trekker 9 fra 10:

705 : 3 = 23
6
10
 9
 1

Det resultatet 1 er mindre enn divisoren 3.

Vi flytter ned 5 (det siste sifferet i dividenden 705):

705 : 3 = 23
6
10
 9
 15

Divisoren 3 går 5 ganger i tallet 15. 3 multiplisert med 5 er 15.

Vi skriver 5 på svarplassen etter 3 og trekker det resultatet 15 fra 15.

Vi får 0:

705 : 3 = 235
6
10
 9
 15
 15
  0

Oppgaven er løst.

Svaret er

705 : 3 = 235