SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Eksempler på primtall

Eksempler på primtall

2; 3; 5; 7; 11; 13;...

og en uendelig rekke av andre.

Hva er primtall i matematikk?

Et primtall er et naturlig tall som kan deles jevnt bare med 1 og seg selv. For mer informasjon se Primtall definisjon.

Primtall fra 1 til 20

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19.

Hvorfor 5 er et primtall?

5 er et primtall, fordi den kan deles jevnt bare med 1 og seg selv.

Er 6 et primtall?

Nei, det er seks ikke et primtall fordi det kan deles jevnt med 1, seg selv, og tre.

Eksempler på primtall som er partall

2

Det er bare ett primtall som er partall, og det er tallet to.

Derfor partall primtall listen består bare av tallet 2.

Eksempler på odde primtall

3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31;...

Listen over odde primtall er uendelige. Det er umulig å vise listen over alle odde primtall.