SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Finne største felles divisor for tallene 15 og 126

Hvordan finne største felles divisor for tallene 15 og 126 ved hjelp av euklidalgoritmen?

Euklidalgoritmen. Største felles divisor for 15 og 126

Oppgave.

Finne største felles divisor for tallene 15 og 126 ved hjelp av euklidalgoritmen.

Løsning skritt for skritt.

1. 126 > 15. Vi skal dividere 126 med 15.

2. Vi dividerer 126 med 15 og får kvotienten 8 og resten 6:

126 : 15 = 8 rest 6

Dette kan skrives som

126 = 15 * 8 + 6

3. Vi dividerer tallet 15 med resten 6 og får kvotienten 2 og resten tre:

15 : 6 = 2 rest 3

Dette kan skrives som

15 = 6 * 2 + 3

4. Vi dividerer tallet 6 med resten 3

6 : 3 = 2 rest 0

dette kan skrives som

6 = 3 * 2 + 0 =
3 * 2

Vi får null som en rest. Dette betyr at oppgaven er løst.

Tallet 3 er den største felles divisoren til 15 og 126.

Svaret er

sfd(15, 126) = 3

Se Finn største felles divisor for tallene 15 og 126 ved hjelp av primtallsfaktorisering.

Oppgaven er løst.