SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Finne største felles divisor for tallene 30 og 45

Hvordan finne største felles divisor for tallene 30 og 45 ved hjelp av euklidalgoritmen?

Euklidalgoritmen. Største felles divisor for 30 og 45

Oppgave.

Finne største felles divisor for tallene 30 og 45 ved hjelp av euklidalgoritmen.

Løsning skritt for skritt.

1. 45 > 30. Vi skal dividere 45 med 30.

2. Vi dividerer 45 med 30 og får kvotienten 1 og resten 15:

45 : 30 = 1 rest 15

Dette kan skrives som

45 = 30 * 1 + 15

3. Vi dividerer tallet 30 med resten 15 og får kvotienten 2 og resten 0:

30 : 15 = 2 rest 0

dette kan skrives som

30 = 15 * 2 + 0 =
15 * 2

Vi får null som en rest. Dette betyr at oppgaven er løst.

Tallet 15 er den største felles divisoren til 30 og 45.

Svaret er

sfd(30, 45) = 15

Se Finn største felles divisor for tallene 30 og 45 ved hjelp av primtallsfaktorisering.

Oppgaven er løst.