SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tallet 15939

Hvordan faktorisere tallet 15939 med primtall?

Faktorisere tallet 15939 med primtall

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 15939 på venstre siden av linjen:

15939  

15939 er delelig med 23:

15939 : 23 = 693

Vi skriver 23 (divisoren) på høyre siden av linjen og 693 på venstre siden av linjen:

15939  23
  693  

Tallet 693 er ikke primtall.

Se Liste over primtall fra 1 til 1000.

693 er delelig med 11:

693 : 11 = 63

Vi skriver 11 (divisoren) på høyre siden av linjen og 63 på venstre siden av linjen:

15939  23
  693  11
   63  

Tallet 63 er ikke primtall.

63 er delelig med 9:

63 : 9 =
63 : (3 * 3) = 7

Vi skriver (3 * 3) (divisoren) på høyre siden av linjen og 7 på venstre siden av linjen:

15939  23
  693  11
   63  3 * 3
    7  

7 er et primtall. 7 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 7 på 7:

7 : 7 = 1

Vi skriver 23 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

15939  23
  693  11
   63  3 * 3
    7  7
    1  

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 15939.

Derfor kan det tallet 15939 faktoriseres til primtall som

15939 =
3 * 3 * 7 * 11 * 23

Dermed har vi faktorisert 15939 til primtall

15939 =
32 * 7 * 11 * 23

Problemet er løst.

Vi har skrevet nummeret 15939 som et produkt av primtall.