SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tall 147

Hvordan faktorisere tall 147 med primtall?

Faktorisere tall 147 i primtall

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 147 på venstre siden av linjen:

147  

147 er delelig med 3:

147 : 3 = 49

Se Deleligheten med 3.

Vi skriver 3 (divisoren) på høyre siden av linjen og 49 på venstre siden av linjen:

147  3
 49  

Tallet 49 er ikke primtall.

Se Primtall fra 1 til 50.

49 er delelig med 7:

49 : 7 = 7

Vi skriver 7 (divisoren) på høyre siden av linjen og 7 på venstre siden av linjen:

147  3
 49  7
  7  

Tallet 7 er primtall. 7 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 7 på 7:

7 : 7 = 1

Vi skriver 7 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

147  3
 49  7
  7  7
  1  

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 147.

Derfor kan det tallet 147 faktoriseres til primtall som

147 = 3 * 7 * 7

Dermed har vi faktorisert 147 til primtall

147 = 3 * 72

Problemet er løst.

Vi har skrevet nummeret 147 som et produkt av primtall.