SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tall 19992

Hvordan faktorisere tall 19992 med primtall?

Faktorisere tall 19992 i primtall

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 19992 på venstre siden av linjen:

19992  

19992 er delelig med 7:

19992 : 7 = 2856

Vi skriver 7 (divisoren) på høyre siden av linjen og 2856 på venstre siden av linjen:

19992  7
 2856  

Tallet 2856 er ikke primtall.

2856 er delelig med 7:

2856 : 7 = 408

Vi skriver 7 (divisoren) på høyre siden av linjen og 408 på venstre siden av linjen:

19992  7
 2856  7
  408  

Tallet 408 er ikke primtall.

Se Primtall fra 1 til 1000.

408 er delelig med 6:

408 : 6 =
408 : (2 * 3) = 68

Se Deleligheten med 6.

Vi skriver (2 * 3) (divisoren) på høyre siden av linjen og 68 på venstre siden av linjen:

19992  7
 2856  7
  408  2 * 3
   68  

68 er delelig med 4:

68 : 4 = 68 : (2 * 2) = 17

Se Deleligheten med 4.

Vi skriver (2 * 2) (divisoren) på høyre siden av linjen og 17 på venstre siden av linjen:

19992  7
 2856  7
  408  2 * 3
   68  2 * 2
   17  

Tallet 17 er primtall. 17 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 17 på 17:

17 : 17 = 1

Vi skriver 17 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

19992  7
 2856  7
  408  2 * 3
   68  2 * 2
   17  17
    1  

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 19992.

Derfor kan det tallet 19992 faktoriseres til primtall som

19992 =
2 * 2 * 2 * 3 * 7 * 7 * 17

Dermed har vi faktorisert 19992 til primtall

19992 =
23 * 3 * 72 * 17

Problemet er løst.

Vi har skrevet nummeret 19992 som et produkt av primtall.