SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tall 210

Hvordan faktorisere tall 210 med primtall?

Faktorisere tall 210 i primtall

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 210 på venstre siden av linjen:

210  

210 er delelig med 10:

210 : 10 =
210 : (2 * 5) = 21

Se Deleligheten med 10.

Vi skriver (2 * 5) (divisoren) på høyre siden av linjen og 21 på venstre siden av linjen:

210  2 * 5
 21  

Tallet 21 er ikke primtall.

Se Primtall fra 1 til 50.

21 er delelig med 7:

21 : 7 = 3

Vi skriver 7 (divisoren) på høyre siden av linjen og 3 på venstre siden av linjen:

210  2 * 5
 21  7
  3  

Tallet 3 er primtall. 3 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 3 på 3:

3 : 3 = 1

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

210  2 * 5
 21  7
  3  3
  1  

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 210.

Derfor kan det tallet 210 faktoriseres til primtall som

210 = 2 * 3 * 5 * 7

Dermed har vi faktorisert 210 til primtall

210 = 2 * 3 * 5 * 7

Problemet er løst.

Vi har skrevet nummeret 210 som et produkt av primtall.