SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tall 375

Hvordan faktorisere tall 375 med primtall?

Faktorisere tall 375 i primtall

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 375 på venstre siden av linjen:

375  

375 er delelig med 25:

375 : 25 =
375 : (5 * 5) = 15

Se Deleligheten med 25.

Vi skriver (5 * 5) (divisoren) på høyre siden av linjen og 15 på venstre siden av linjen:

375  5 * 5
 15  

Tallet 15 er ikke primtall.

Se Primtall fra 1 til 20.

15 er delelig med 5:

15 : 5 = 3

Vi skriver 5 (divisoren) på høyre siden av linjen og 3 på venstre siden av linjen:

375  5 * 5
 15  5
  3  

Tallet 3 er primtall. 3 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 3 på 3:

3 : 3 = 1

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

375  5 * 5
 15  5
  3  3
  1  

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 375.

Derfor kan det tallet 375 faktoriseres til primtall som

375 =
3 * 5 * 5 * 5

Dermed har vi faktorisert 375 til primtall

375 = 3 * 53

Problemet er løst.

Vi har skrevet nummeret 375 som et produkt av primtall.