SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tall 465

Hvordan faktorisere tall 465 med primtall?

Faktorisere tall 465 i primtall

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 465 på venstre siden av linjen:

465  

465 er delelig med 5:

465 : 5 = 93

Se Deleligheten med 5.

Vi skriver 5 (divisoren) på høyre siden av linjen og 93 på venstre siden av linjen:

465  5
 93  

Tallet 93 er ikke primtall.

Se Primtall fra 1 til 100.

93 er delelig med 3:

93 : 3 = 31

Vi skriver 3 (divisoren) på høyre siden av linjen og 31 på venstre siden av linjen:

465  5
 93  3
 31  

Tallet 31 er primtall. 31 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 31 på 31:

31 : 31 = 1

Vi skriver 31 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

465  5
 93  3
 31  31
  1  

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 465.

Derfor kan det tallet 465 faktoriseres til primtall som

465 =
3 * 5 * 31

Dermed har vi faktorisert 465 til primtall

465 =
3 * 5 * 31

Problemet er løst.

Vi har skrevet nummeret 465 som et produkt av primtall.