SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tall 486

Hvordan faktorisere tall 486 med primtall?

Faktorisere tall 486 i primtall

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 486 på venstre siden av linjen:

486  

486 er delelig med 9:

486 : 9 =
486 : (3 * 3) = 54

Vi skriver (3 * 3) (divisoren) på høyre siden av linjen og 54 på venstre siden av linjen:

486  3 * 3
 54  

Tallet 54 er ikke primtall.

Se Primtall fra 1 til 100.

54 er delelig med 9:

54 : 9 =
54 : (3 * 3) = 6

Se Deleligheten med 9.

Vi skriver (3 * 3) (divisoren) på høyre siden av linjen og 6 på venstre siden av linjen:

486  3 * 3
 54  3 * 3
  6  

Tallet 6 er ikke primtall.

6 er delelig med 3:

6 : 3 = 2

Vi skriver 3 (divisoren) på høyre siden av linjen og 2 på venstre siden av linjen:

486  3 * 3
 54  3 * 3
  6  3
  2  

Tallet 2 er primtall. 2 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 2 på 2:

2 : 2 = 1

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

486  3 * 3
 54  3 * 3
  6  3
  2  2
  1  

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 486.

Derfor kan det tallet 486 faktoriseres til primtall som

486 =
2 * 3 * 3 * 3 * 3 * 3

Dermed har vi faktorisert 486 til primtall

486 =
2 * 35

Problemet er løst.

Vi har skrevet nummeret 486 som et produkt av primtall.