SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tall 6370

Hvordan faktorisere tall 6370 med primtall?

Faktorisere tall 6370 i primtall

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 6370 på venstre siden av linjen:

6370  

6370 er delelig med 13:

6370 : 13 = 490

Vi skriver 13 (divisoren) på høyre siden av linjen og 490 på venstre siden av linjen:

6370  13
 490  

Tallet 490 er ikke primtall.

Se Primtall fra 1 til 1000.

490 er delelig med 70:

490 : 70 =
490 : (7 * 10) =
490 : (7 * 2 * 5) = 7

Vi skriver 7 * 2 * 5 (divisoren) på høyre siden av linjen og 7 på venstre siden av linjen:

6370  13
 490  7 * 2 * 5
   7  

Tallet 7 er primtall. 7 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 7 på 7:

7 : 7 = 1

Vi skriver 7 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

6370  13
 490  7 * 2 * 5
   7  7
   1  

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 6370.

Derfor kan det tallet 6370 faktoriseres til primtall som

6370 =
2 * 5 * 7 * 7 * 13

Dermed har vi faktorisert 6370 til primtall

6370 =
2 * 5 * 72 * 13

Problemet er løst.

Vi har skrevet nummeret 6370 som et produkt av primtall.