SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tall 7007

Hvordan faktorisere tall 7007 med primtall?

Faktorisere tall 7007 i primtall

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 7007 på venstre siden av linjen:

7007  

7007 er delelig med 11:

7007 : 11 = 637

Vi skriver 11 (divisoren) på høyre siden av linjen og 637 på venstre siden av linjen:

7007  11
 637  

Tallet 637 er ikke primtall.

Se Primtall fra 1 til 1000.

637 er delelig med 7:

637 : 7 = 91

Vi skriver 7 (divisoren) på høyre siden av linjen og 91 på venstre siden av linjen:

7007  11
 637   7
  91  

91 er delelig med 7:

91 : 7 = 13

Vi skriver 7 (divisoren) på høyre siden av linjen og 13 på venstre siden av linjen:

7007  11
 637   7
  91   7
  13  

Tallet 13 er primtall. 13 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 13 på 13:

13 : 13 = 1

Vi skriver 13 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

7007  11
 637   7
  91   7
  13  13
   1  

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 7007.

Derfor kan det tallet 7007 faktoriseres til primtall som

7007 =
7 * 7 * 11 * 13

Dermed har vi faktorisert 7007 til primtall

7007 =
72 * 11 * 13

Problemet er løst.

Vi har skrevet nummeret 7007 som et produkt av primtall.