SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tallet 80

Hvordan faktorisere tallet 80 med primtall?

Faktorisere tallet 80 med primtall

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 80 på venstre siden av linjen:

80  

80 er delelig med 10:

80 : 10 = 8

Se Deleligheten med 10.

10 er ikke primtall.

Se Primtall fra 1 til 50.

Tallet 10 kan faktoriseres til primtall som

10 = 2 * 5

Vi skriver 2 * 5 på høyre siden av linjen og 8 på venstre siden av linjen:

80  2 * 5
 8  

8 er ikke primtall.

Tallet 8 er delelig med 2:

8 : 2 = 4

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 4 på venstre siden av linjen:

80  2 * 5
 8  2
 4  

4 er ikke primtall.

Tallet 4 er delelig med 2:

4 : 2 = 2

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 2 på venstre siden av linjen:

80  2 * 5
 8  2
 4  2
 2  

2 er et primtall. 2 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 2 på 2:

2 : 2 = 1

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

80  2 * 5
 8  2
 4  2
 2  2
 1  

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 80.

Derfor kan det tallet 80 faktoriseres til primtall som

80 = 2 * 40 =
2 * 2 * 2 * 2 * 5

Dermed har vi faktorisert 80 til primtall

80 = 24 * 5

Problemet er løst.

Vi har skrevet nummeret 80 som et produkt av primtall.