SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tallet 91

Faktoriser tallet 91. 91 er ikke et primtall.

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 91 på venstre siden av linjen:

91  

2 er det minste primtallet.

Vi prøver tallet 91 å dele på 2.

91 er ikke delelig på 2.

Vi prøver med det neste primtallet 3.

91 er ikke delelig på 3.

Vi prøver med det neste primtallet 5.

91 er ikke delelig på 5.

Vi prøver med det neste primtallet 7.

91 er delelig på 7:

91 : 7 = 13

Vi skriver 7 (divisoren) på høyre siden av linjen og 13 på venstre siden av linjen:

91  7
13  

13 er et primtall. 13 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 13 på 13:

13 : 13 = 1

Vi skriver 13 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

91  7
13  13
1 

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 91.

Dermed har vi faktorisert 91 til primtall:

91 = 7 * 13