SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisering av tall til primtall

Faktorisering av et tall til primtall betyr å skrive tallet som et produkt av primtall.

Definisjonen av primtall

Definisjonen av primtall:

Et primtall er et helt positivt tall som bare kan deles med 1 og seg selv.

Eksempler på primtall:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...

1 er ikke et primtall.

Så faktorisering av et tall til primtall er å få et produkt av primtall.

Eksempler på faktorisering av et tall til primtall.

Faktorisere tall i primtall

Faktoriser tallet 9 til primtall.

Tallet 9 kan skrives som

9 = 3 * 3 = 32

3 er et primtall. Så vi har faktorisert 9 til primtall.

Faktorisering av tallet 16 til primtall

Faktoriser tallet 16 til primtall.

Tallet 9 kan skrives som

16 = 2 * 8

Har vi faktorisert 16 til primtall? Nei, det har vi ikke. Tallet 8 er ikke et primtall.

Faktoriser tallet 8.

Tallet 8 kan skrives som

8 = 2 * 4

Har vi faktorisert 8 til primtall? Nei, det har vi ikke. Tallet 4 er ikke et primtall.

Faktoriser tallet 4.

Tallet 4 kan skrives som

4 = 2 * 2

Har vi faktorisert 4 til primtall? Ja, det har vi. Tallet 2 er et primtall.

Derfor kan tallet 16 faktoriseres til primtall som

16 = 2 * 2 * 2 * 2 = 24

Vi har skrevet tallet 16 som et produkt av primtall.

Hvordan sjekke resultatet?

For å sjekke resultatet vi multipliserer alle faktorene med hverandre:

2 * 2 * 2 * 2 = 16

Vi får det opprinnelige tallet 16. Dette betyr at vi har faktorisert riktig.