SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisering av tallet 118

Faktoriser tallet 118 til primtall.

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 118 på venstre siden av linjen:

118  

2 er det minste primtallet. Først vi prøver tallet 118 å dele på 2. 118 er delelig på 2:

118 : 2 = 59

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 59 på venstre side av linjen:

118  2
59

59 er et primtall. 59 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 59 på 59:

59 : 59 = 1

Vi skriver 59 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

118 2
59 59
 1

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 118.

Dermed har vi faktorisert 118 til primtall:

118 = 2 * 59