SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisering av tallet

Faktorisering betyr å skrive et tall som et produkt av andre tall.

Faktorisering av tallet 12

Faktoriser tallet 12 til primtall.

Tallet 12 skrives som

12 = 2 * 6

Tallet 6 er ikke et primtall.

Tallet 6 skrives som

6 = 2 * 3

Både 2 og 3 er primtall.

Derfor tallet 12 kan faktoriseres til primtall som

12 = 2 * 2 * 3 = 22 * 3

Vi har skrevet tallet 12 som et produkt av primtall.

Faktorisering av tallet 18

Faktoriser tallet 18 til primtall.

Tallet 18 skrives som

18 = 2 * 9

Tallet 2 er et primtall men tallet 9 er ikke et primtall.

Tallet 9 skrives som

9 = 3 * 3

3 er et primtall.

Derfor tallet 18 kan faktoriseres til primtall som

18 = 2 * 3 * 3 = 2 * 32

Vi har skrevet tallet 18 som et produkt av primtall.