SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisering av tall

Faktorisering betyr å skrive et tall som et produkt av andre tall.

Faktorisering av tallet 20

Faktoriser tallet 20 til primtall.

Tallet 20 skrives som

20 = 4 * 5

Tallet 5 er et primtall men tallet 4 er ikke et primtall.

Tallet 4 skrives som et primtall:

4 = 2 * 2

Derfor tallet 20 kan faktoriseres til primtall som

20 = 2 * 2 * 5 = 22 * 5

Vi har skrevet tallet 20 som et produkt av primtall.

Faktorisering av tallet 27

Faktoriser tallet 27 til primtall.

Tallet 27 skrives som

27 = 3 * 9

Tallet 3 er et primtall men tallet 9 er ikke et primtall.

Tallet 9 skrives som

9 = 3 * 3 = 32

3 er et primtall.

Derfor tallet 27 kan faktoriseres til primtall som

27 = 3 * 3 * 3 = 33

Vi har skrevet tallet 27 som et produkt av primtall.