SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisere tall

Faktorisering betyr å skrive et tall som et produkt av andre tall.

Faktorisering av tallet 32

Faktoriser tallet 32 til primtall.

Tallet 32 skrives som

32 = 2 * 16

Tallet 2 er et primtall men tallet 16 er ikke et primtall.

Tallet 16 skrives som

16 = 4 * 4

4 er ikke et primtall.

Tallet 4 skrives som

4 = 2 * 2

2 er et primtall.

Derfor tallet 16 kan faktoriseres til primtall som

16 = 2 * 2 * 2 * 2 = 24

Derfor tallet 32 kan faktoriseres til primtall som

32 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 25

Vi har skrevet tallet 32 som et produkt av primtall.

Faktorisering av tallet 36

Faktoriser tallet 36 til primtall.

Tallet 36 skrives som

36 = 6 * 6

Tallet 6 er ikke et primtall.

Tallet 6 skrives som

6 = 2 * 3

Både 2 og 3 er primtall.

Derfor tallet 36 kan faktoriseres til primtall som

36 = 2 * 3 * 2 * 3 = 22 * 32

Vi har skrevet tallet 36 som et produkt av primtall.