SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisering av tallet 4104

Faktoriser tallet 4104 til primtall.

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 4104 på venstre siden av linjen:

4104  

2 er det minste primtallet. Først vi prøver tallet 4104 å dele på 2. 4104 er delelig på 2:

4104 : 2 = 2052

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 2052 på venstre side av linjen:

4104  2
2052 

2052 er delelig på 2:

2052 : 2 = 1026

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1026 på venstre side av linjen:

4104  2
2052  2
1026 

1026 er delelig på 2:

1026 : 2 = 513

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 513 på venstre side av linjen:

4104  2
2052  2
1026  2
513

513 er ikke delelig på 2.

Men 513 er delelig på 3:

513 : 3 = 171

Vi skriver 3 (divisoren) på høyre siden av linjen og 171 på venstre side av linjen:

4104  2
2052  2
1026  2
513 3
171

171 er delelig på 3:

171 : 3 = 57

Vi skriver 3 på høyre siden av linjen og 57 på venstre side av linjen:

4104  2
2052  2
1026  2
513 3
171 3
 57

57 er delelig på 3:

57 : 3 = 19

Vi skriver 3 på høyre siden av linjen og 19 på venstre side av linjen:

4104  2
2052  2
1026  2
513 3
171 3
 57 3
 19

19 er et primtall. 19 kan bare deles på 1 og seg selv. Vi deler 19 på 19:

19 : 19 = 1

Vi skriver 19 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

4104 2
2052 2
1026 2
5133
1713
 573
 19 19
  1

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 4104.

Dermed har vi faktorisert 4104 til primtall:

4104 =
(2 * 2 * 2) * (3 * 3 * 3) * 19 =
23 * 33 * 19