SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisering av tallet 546

Faktoriser tallet 546 til primtall.

Først må vi tegne en loddrett linje og vi skriver 546 på venstre siden av linjen:

546  

2 er det minste primtallet. Først vi prøver tallet 546 å dele på 2. 546 er delelig på 2:

546 : 2 = 273

Se Deleligheten med 2.

Vi skriver 2 (divisoren) på høyre siden av linjen og 273 på venstre side av linjen:

546  2
273 

273 er ikke delelig på 2. Vi tar neste primtallet 3. 273 er delelig på 3:

273 : 3 = 91

Se Deleligheten med 3.

Vi skriver 3 (divisoren) på høyre siden av linjen og 91 på venstre side av linjen:

546  2
273  3
91

91 er ikke delelig på 2.

91 er ikke delelig på 3.

91 er ikke delelig på 5.

Men 91 er delelig på 7:

91 : 7 = 13

Vi skriver 7 på høyre siden av linjen og 13 på venstre side av linjen:

546  2
273  3
91 7
13

13 er et primtall.

13 kan bare deles på 1 og seg selv.

Vi deler 13 på 13:

13 : 13 = 1

Vi skriver 13 (divisoren) på høyre siden av linjen og 1 på venstre siden av linjen:

546 2
273 3
917
13 13
 1

Tallene på den høyre siden av linjen er primfaktorene for tallet 546.

Dermed har vi faktorisert 546 til primtall:

546 = 2 * 3 * 7 * 13