SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisering av et tall

Faktorisering betyr å skrive et tall som et produkt av andre tall.

Faktorisering av tallet 70

Faktoriser tallet 70 til primtall.

Tallet 70 skrives som

70 = 7 * 10

Tallet 7 er et primtall men tallet 10 er ikke et primtall.

Tallet 10 skrives som

10 = 2 * 5

Både 2 og 5 er primtall.

Derfor tallet 70 kan faktoriseres til primtall som

70 = 2 * 5 * 7

Vi har skrevet tallet 70 som et produkt av primtall.

Faktorisering av tallet 74

Faktoriser tallet 74 til primtall.

Tallet 74 skrives som

74 = 2 * 37

Både 2 og 37 er primtall.

Derfor tallet 74 kan faktoriseres til primtall som

74 = 2 * 37

Vi har skrevet tallet 74 som et produkt av primtall.