SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisering. Eksempler

Faktorisering betyr å skrive et tall som et produkt av andre tall.

Enkle eksempler.

Faktorisering av tallet 10

Faktoriser tallet 10 til primtall.

Tallet 10 skrives som

10 = 2 * 5

Dermed har vi faktorisert 10 til primtall.

Faktorisering av tallet 48 til primtall

Faktoriser tallet 48 til primtall.

Tallet 48 skrives som

48 = 2 * 24

Dermed har vi faktorisert 48.

2 er et primtall. Men 24 er ikke et primtall.

Tallet 24 kan skrives som

24 = 3 * 8 = 3 * 2 * 2 * 2 = 3 * 23

Derfor kan tallet 48 faktoriseres til primtall som

48 = 2 * 24 =
2 * 3 * 23 =
3 * 24

Andre eksempler finner du i artikkelen Faktorisering av tall til primtall.