SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Faktorisering

Hva er faktorisering?

Faktorisering, definisjon:

Faktorisering er en representasjon av tall (eller uttrykk) som et produkt.

Et enkelt eksempel

Faktoriser tallet 6.

Vi skriver 6 som produktet av 2 og 3:

6 = 2 * 3

Vi har fått produktet av to tallene. Det betyr at vi har faktorisert 6.

Faktorisering av tall

Faktoriser tallet 12.

Tallet 12 kan skrives som produktet av 3 og 4:

12 = 3 * 4

Men tallet 4 kan skrives som produktet av 2 og 2:

4 = 2 * 2

Dermed tallet 12 kan skrives som

12 = 2 * 2 * 3

Vi har faktorisert tallet 12.

Hvordan sjekke resultatet?

For å sjekke resultatet vi multipliserer alle faktorene med hverandre:

2 * 2 * 3 = 12

Vi får det opprinnelige tallet 12. Dette betyr at vi har faktorisert riktig.

Altså faktoriseringen av tallet 12:

12 = 2 * 2 * 3 = 22 * 3