SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 10659 og 15939

Hvordan finne største felles divisor for tallene 10659 og 15939?

SFD for tallene 10659 og 15939

Vi finner største felles divisor for tallene 10659 og 15939.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 10659 er

10659 =
3 * 11 * 17 * 19

Se Faktorisere med primtall 10659.

Primtallsfaktoriseringen av 15939 er

15939 =
3 * 3 * 7 * 11 * 23

Se Faktorisere med primtall 15939.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

10659 –> (3, 11, 17, 19)
15939 –> (3, 3, 7, 11, 23)

Disse felles faktorene er

3, 11

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 10659 og 15939

3 * 11 = 33

Svaret: gcd (sfd) for 10659 og 15939 er 33:

gcd(10659, 15939) = 33