SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 126 og 180

Hvordan finne største felles divisor for tallene 126 og 180?

SFD for tallene 126 og 180

Vi finner største felles divisor for tallene 126 og 180.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 126 er

126 =
2 * 32 * 7

Se Faktorisere med primtall 126.

Primtallsfaktoriseringen av 180 er

180 = 22 * 32 * 5

Se Faktorisere med primtall 180.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

126 –> (2, 3, 3, 7)
180 –> (2, 2, 3, 3, 5)

De felles faktorene er

(2, 3, 3)

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 126 og 180

2 * 3 * 3 = 18

Svaret: gcd (sfd) for 126 og 180 er 18:

gcd(126, 180) = 18