SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 228 og 306

Hvordan finne største felles divisor for tallene 228 og 306?

SFD for tallene 228 og 306

Vi finner største felles divisor for tallene 228 og 306.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 228 er

228 =
2 * 2 * 3 * 19

Se Faktorisere med primtall 228.

Primtallsfaktoriseringen av 306 er

306 =
2 * 3 * 3 * 17

Se Faktorisere med primtall 306.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

228 –> (2, 2, 3, 19)
306 –> (2, 3 , 3, 17)

De felles faktorene er

(2, 3)

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 228 og 306

2 * 3 = 6

Svaret: gcd (sfd) for 228 og 306 er 6:

gcd(228, 306) = 6