SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 350 og 875

Hvordan finne største felles divisor for tallene 350 og 875?

SFD for tallene 350 og 875

Vi finner største felles divisor for tallene 350 og 875.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 350 er

350 =
2 * 52 * 7

Se Faktorisere med primtall 350.

Primtallsfaktoriseringen av 875 er

875 = 53 * 7

Se Faktorisere med primtall 875.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

350 –> (2, 5, 5, 7)
875 –> (5, 5, 5, 7)

De felles faktorene er

5, 5, 7

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 350 og 875

5 * 5 * 7 = 175

Svaret: gcd (sfd) for 350 og 875 er 175:

gcd(350, 875) = 175