SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 462 og 11466

Hvordan finne største felles divisor for tallene 462 og 11466?

SFD for tallene 462 og 11466

Vi finner største felles divisor for tallene 462 og 11466.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 462 er

462 =
2 * 3 * 7 * 11

Se Faktorisere med primtall 462.

Primtallsfaktoriseringen av 11466 er

11466 =
2 * 3 * 3 * 7 * 7 * 13

Se Faktorisere med primtall 11466.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

462 –> (2, 3, 7, 11)
11466 –> (2, 3, 3, 7, 7, 13)

De felles faktorene er

2, 3, 7

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 462 og 11466

2 * 3 * 7 = 42

Svaret: gcd (sfd) for 462 og 11466 er 42:

gcd(462, 11466) = 42