SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 84 og 105

Hvordan finne største felles divisor for tallene 84 og 105?

SFD for tallene 84 og 105

Vi finner største felles divisor for tallene 84 og 105.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 84 er

84 =
22 * 3 * 7

Se Faktorisere med primtall 84.

Primtallsfaktoriseringen av 105 er

105 = 3 * 5 * 7

Se Faktorisere med primtall 105.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

84 –> (2, 2, 3, 7)
105 –> (3, 5, 7)

De felles faktorene er

(3, 7)

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 84 og 105

3 * 7 = 21

Svaret: gcd (sfd) for 84 og 105 er 21:

gcd(84, 105) = 21