SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 975 og 4420

Hvordan finne største felles divisor for tallene 975 og 4420?

SFD for tallene 975 og 4420

Vi finner største felles divisor for tallene 975 og 4420.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 975 er

975 =
3 * 52 * 13

Se Faktorisere med primtall 975.

Primtallsfaktoriseringen av 4420 er

4420 =
22 * 5 * 13 * 17

Se Faktorisere med primtall 4420.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

975 –> (3, 5, 5, 13)
4420 –> (2, 2, 5, 13, 17)

De felles faktorene er

5, 13

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 975 og 4420

5 * 13 = 65

Svaret: gcd (sfd) for 975 og 4420 er 65:

gcd(975, 4420) = 65