SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Graden til polynom

Hva er graden av et polynom?

Definisjon av grad av polynomer:

Graden til et polynom er den høyeste graden av alle ledd (monomer) i dette polynomet.

Et polynom består av summen av ledd. Hvert av disse ledd har en grad. Den høyeste graden av alle leddene er graden til polynomet.

Hvordan finne grad av polynomer?

Eksempel.

Finn graden til polynomet

10x3 + 5x2

Graden av det første leddet 10x3 er lik 3. Graden av det andre leddet 5x2 er lik 2. Det betyr at graden til polynomet er lik 3.

Eksempel.

Finn graden til polynomet

5a2h3s4 + a12

Graden av det første leddet 5a2h3s4 er lik 9.

Graden av det andre leddet a12 er lik 12.

Det betyr at graden til polynomet er lik 12.

Eksempel.

Finn graden til polynomet

5a

Graden til polynomet er lik 1.

Hvorfor? Det er fordi

5a = 5a1

Graden til polynomet 5a1 er lik 1.

Eksempel.

Finn graden til polynomet

0

Graden til polynomet null er ikke definert.