SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Heltall


Hva er heltall?

Heltall er brukt til å telle ting og i ulike matematiske beregninger.

Heltall definisjon

Heltall definisjon:

Heltall er negative hele tall, null og positive hele tall.

Heltall er brukt for å telle objekter og mange andre formål.

Heltall symbol

Z-symbolet brukes vanligvis til å betegne mengden av heltall.

Eksempel på heltallene i matematikk

Eksempel på heltallene i matte:

... -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...

Eksempel på heltall i det virkelige liv

Eksempler på heltall i det virkelige liv:

minus tre grader
null grader
én person
to katter
tre prosent

I eksemplene ovenfor, minus tre, null, en, to, tre er heltall. Her har vi brukt dem for telling.

Er null et heltall?

Er null et heltall? Ja, det er det.

Vi husker definisjonen av heltall. Heltall er negative hele tall, null og positive hele tall.

Hvor mange heltall er det?

Hvor mange heltall er det? Det er en uendelig mengde av heltall.

Hva er det minste heltallet?

Hva er det minste heltallet? Den minste heltall er ukjent.

Hva er det største heltallet?

Hva er det største heltallet?

Det største heltall er ukjent.

Det er en uendelig mengde av heltall, og vi kan ikke indikere det største tallet.

Summen av heltall

Summen av heltall er alltid et heltall. (Summen av alle heltall er ukjent.)

Eksempel. La a og b være to heltall:

a + b = c
(her c er alltid et heltall)

Produkt av to heltall

Produktet av to heltall er alltid et heltall.

Eksempel. La a og b være to heltall:

ab = c
(her c er alltid et heltall)