SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Hva betyr å faktorisere?

Hva betyr det å faktorisere?

Det betyr å skrive et tall som et produkt.

Eksempler.

Faktorisering av tallet 8

Tallet 8 skrives som

8 = 2 * 4

Dermed har vi faktorisert 8.

Vi skriver tallet 4 som

4 = 2 * 2

Dermed har vi faktorisert 4.

Derfor kan tallet 8 faktoriseres som

8 =
2 * 2 * 2 =
23

Faktorisering av tallet 24 til primtall

Hvordan primtallsfaktorisere tallet 24?

Tallet 24 kan faktoriseres som

24 = 3 * 8

Dermed har vi faktorisert 24. Men alle faktorene er ikke primtall.

Tallet 8 er ikke primtall.

Vi fakturiserer 8 til primtall som

8 =
2 * 2 * 2 =
23

Derfor kan tallet 24 faktoriseres som

24 =
3 * 8 =
3 * 2 * 2 * 2 =
3 * 23