SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Hva er brøk i matte?

Hva er brøk i matte?

En brøk er en annen måten å representere divisjon.

Eksempel på en brøk.

Det er

1 : 2

Denne divisjonen kan skrives som en brøk

1
2

1 kalles teller,

2 kalles nevner,

streken mellom telleren og nevneren kalles brøkstrek.

Eksempel på en brøk.

Det er

1 : (2 + a)

Denne divisjonen kan skrives som en brøk

1
2 + a

1 er teller,

(2 + a) er nevner.

Eksempel på en brøk.

Det er

(-1 - a) : ((2 + a)(2 - b))

Denne divisjonen kan skrives som en brøk

-1 - a
(2 + a)(2 - b)

(-1 - a) er teller,

(2 + a)(2 - b) er nevner.