SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Hva er potenser?


Potenser spiller en viktig rolle i matematikk.

Hva er potens?

Hva er potens?

Hvis vi multipliserer tallet 2 med seg selv 5 ganger, skriver vi

2 * 2 * 2 * 2 * 2

Men vi kan skrive dette uttrykket kortere som

2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 25

Der uttrykket

25

kalles for potensen.

Hva betyr potens? Potens betyr et produkt. Potens er en annen måte å skrive et produkt.

Definisjon av potens

Definisjon av potens:

En potens an er produktet av a multiplisert med seg selv n ganger.

Vi skriver:

an = a * a * a *... (n ganger)

Uttrykket

an

er en potens.

Tallet a kalles grunntall

grunntall –> an

Tallet n kalles eksponent

an <– eksponent

Vi sier "a i n'te potens".

Eksempler på potenser

Eksempel på potens

Eksempel på potens:

43 = 4 * 4 * 4

Eller

4 * 4 * 4 = 43

Tallet 4 er grunntallet.

Tallet 3 er eksponenten.

Potensen 43 er lik

43 = 4 * 4 * 4 = 64

Vi sier fire i tredje potens eller fire i tredje.

Eksempel på potens

Hva betyr potensen 72?

Potensen 72 betyr at 7 multipliseres med seg selv 2 ganger:

72 = 7 * 7 = 49

Der tallet 7 er grunntallet og tallet 2 er eksponenten.