SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Hva er største felles divisor?

Hva er den største felles divisor? Hva er gcd?

Definisjon av største felles divisor

Definisjon

Den største felles divisor (sfd) av hele tall er det største heltallet som deler de hele tallene uten rest.

Hva er det gcd?

GCD betyr største felles divisor (sfd).

Eksempler på gcd

Eksempel på gcd.

Finne største felles divisor mellom tallene 2 og 4.

Tallet 2 er det største heltallet som deler både 2 og 4. Dette skrives som

gcd(2, 4) = 2

Eksempel på største felles divisor.

Finne den største felles divisor mellom tallene 3, 6, 9.

Tallet 3 kan faktoriseres som

3 = 1 * 3

Altså divisorene for tallet 3 er 1 og 3.

Tallet 6 kan faktoriseres som

6 = 2 * 3
eller
6 = 1 * 6

Altså divisorene for tallet 6 er 1, 2, 3 og 6.

Tallet 9 kan faktoriseres som

9 = 3 * 3
eller
9 = 1 * 9

Altså divisorene for tallet 9 er 1, 3 og 9.

Tallet 3 er det største heltallet som deler tallene 3, 6, 9

3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3

Altså tallet 3 er den største felles divisor (gcd) mellom tallene 3, 6, 9.

Vi skriver det som

gcd(3, 6, 9) = 3