SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Hvordan dividere man?

Hvordan dividere man?

Vi skal se på et eksempel.

Eksempelet på divisjon

84 : 2

Først skal vi ta tallet 8.

8 er det første sifferet i dividenden 84.

Divisoren 2 går 4 ganger i tallet 8.

Vi skriver 4 etter likhetstegnet:

84 : 2 = 4

Vi multipliserer divisoren 2 med 4:

2 * 4 = 8

Vi skriver det resultatet 8 under det første sifferet i dividenden 84:

 84 : 2 = 4
 8

Vi trekker 8 fra 8

 84 : 2 = 4
 8
 0

Vi flytter ned 4. Det 4 er det siste sifferet i dividenden 84:

 84 : 2 = 4
 
  4

Divisoren 2 går 2 ganger i tallet 4.

Vi skriver 2 på svarplassen etter 4:

 84 : 2 = 42
 
  4

Vi multipliserer divisoren 2 med 2:

2 * 2 = 4

Vi skriver det resultatet 4 under 4:

 84 : 2 = 42
 
  4
  4

Vi trekker 4 fra 4 og får 0

 84 : 2 = 42
 
  4
  4
  0

Altså

84 : 2 = 42

Oppgaven er løst.