SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Like ledd

Hva er like ledd? Definisjon av like ledd i matematikk.

Definisjon av like ledd

Definisjon av like ledd:

Like ledd er ledd som bare kan avvike i sine koeffisienter.

Eksempler på like ledd

Eksempel på like ledd

5a
2a

Disse to leddene avviker i sine koeffisienter. Variablene (bokstavene) og eksponenter på variablene er de samme.

Eksempel på like ledd

5ab2c3
2ab2c3

Disse to leddene avviker i sine koeffisienter. Variablene (bokstavene) og eksponenter på variablene er de samme.

Koeffisientene er ikke like, men det spiller ingen rolle.

Eksempel på like ledd

63
51

Disse to leddene avviker i sine koeffisienter.

Eksempel på like ledd

15aabbc2
51a2b2cc

Disse to leddene avviker i sine koeffisienter.

Har disse to leddene de samme bokstavfaktorene?

Det første leddet

aabbc2 =
a1 + 1b1 + 1c2 =
a2b2c2

Det andre leddet

a2b2cc =
a2b2c1 + 1 =
a2b2c2

Bokstavfaktorene deres er de samme

15a2b2c2
51a2b2c2

Variablene (bokstavene) og eksponenter på variablene er de samme.