SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Definisjon av monom

Definisjon av monom

Definisjon av monom:

Et monom er et algebraiske uttrykk som bruker bare multiplikasjon.

Monom, eksempler

Eksempel på et monom:

2a

bare multiplikasjon er brukt i eksemplet.

Eksempler på monom:

123abd
456x2y3z4

bare multiplikasjon blir brukt i disse algebraiske uttrykk.

En enkel variabel er et monom, også:

k

k er et monom. Men hvor er multiplikasjon her? Her «k» multiplisert med 1:

1 * k

Et enkelt tall er et monom, også.

Er null et monom? Ja det er det.