SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Motsatte tall

Definisjon av motsatte tall

Definisjonen av motsatte tall:

To tall kalles motsatte tall hvis de avviker bare av tegn.

Eksempler på motsatte tall

Eksempler på motsatte tall:

1 -1;
2 -2;
99 -99;
-12 12;
-45 45

Derfor er det klart hvordan å finne det motsatte tallet: bare endre fortegnet av tallet.

Eksempel.

Det er tallet 3. Det motsatte tallet er -3.

Eksempel. Det er tall:

1; 5; 8; 9

Det motsatte tallene er

-1; -5; -8; -9

Hva er det motsatte tallet til 0?

Tallet null er det motsatte tallet av tallet null.

Således, det motsatte tallet til 0 er 0.

Par motsatte tall

Når man snakker om motsatte tall, alltid snakker man om et par motsatte tall.

Et tall har bare ett motsatte tall.

Summen av motsatte tall

Summen av motsatte tall er lik null.

Motsatte tall avviker bare i tegn.

Eksempel på summen av motsatte tall

1 + (-1) = 0
2 + (-2) = 0